ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Diagnostické proužky

Schirmerův test je nejstarším klinickým testem a stanovuje množství sekrece slz pomocí vlhčení filtračního papírku, který se vkládá zevně za okraj víčka na pět minut. Schirmerův test Je určen pro stanovení produkce slz (zejména vodné složky)  jedná se tedy o kvantitativní analýzu. V  klasické podobě testuje bazální (nereflexní) slzení, a  proto je třeba použít na úvod vyšetření v lokální anestézii. Následně vkládáme filtrační proužek do spojivkového vaku (za okraj dolního víčka) a měříme v milimetrech nasáknutí filtračního papírku po pěti minutách.  Variantou vyšetření je měření jak bazální, tak reflexní produkce (bez použití anestetik).
Normální hodnoty jsou přes 15 mm zvlhčení papírku,  hodnoty 10–15 mm představují deficit slz a méně než 10 mm je pokročilý deficit slz.

 

Schirmerův test

Barvení fluoresceinem pomáhá vyšetřit integritu epitelu. Dostává se do mezibuněčných prostor epitelu a barví rohovku, když je mukózní vrstva porušena. Fluorescein barví více rohovku než spojivku. Bylo zjištěno, že se fluoresceinem barví povrch oka více u pacientů se Sjögrenovým syndromem než u pacientů s non-Sjögrenovým onemocněním nebo s poruchou lipidové složky slz, jako je meibomitida. Pozitivní barvení povrchu oka ukazuje na drobné bodové defekty epitelu rohovky či spojivky. Je dobré vědět, že časné formy lépe detekuje lisaminová zeleň a defekty se lépe barví na spojivce, hůře na epitelu rohovky
 

Barvení rohovky fluoresceinem


Barvení bengálskou červení je doplňkový test k barvení fluoresceinem. Barví mrtvé, poškozené a degenerované buňky epitelu rohovky a spojivky, ale i zdravé epitelové buňky rohovky, když nejsou dostatečně pokryté mukózní vrstvou. Bengálskou červení se většinou barví více spojivka než rohovka, ale u závažných případů suchého oka se může barvit celá rohovka.


  Barvení spojivky a rohovky bengálskou červení

 

Lisaminová zeleň barví stejně jako bengálská červeň degenerované a odumřelé buňky. Výhodou tohoto barviva je, že nevyvolává pocity pálení. Navíc zeleně obarvené struktury lze na oku lépe pozorovat než červené, které mohou splývat s pozadím. Pro lepší zvýraznění můžeme použít červený filtr.


Barvení spojivky a rohovky lisaminovou zelení